Yêu cầu phim
LH quảng Cáo
Xem Phim Online Miễn Phí
 • 30/30
  Tế Công Tái Xuất - New Legend Of Ji Gong

  Tế Công Tái Xuất

  New Legend Of Ji Gong  Tế Công Tái Xuất (2006)
  New Legend Of Ji Gong
  Thể loại:

  Hài Hước

  Lượt xem:
  2936
  Giáng Long La Hán vốn là đệ tử của Phật Tổ, có phép lực thần thông quảng đại, giúp Phật Tổ phục yêu lập nhiều kỳ công. Giáng Long tu luyện mấy trăm năm, vẫn không thể đắc đạo thành chánh quả, đã đến cầu cứu Quan Âm, do đó